Fidelity


Director: Daria Woszek,

Cast: Radosław Krzyżowski, Mateusz Janicki, Bartosz Gelner,

Karolina Kominek, Dominika Bednarczyk, Aldona Grochal, Tomasz Międzik,

Tomasz Augustynowicz, Julia Wyszyńska, Sylwester Piechura

Cinematography: Michał Sosna,

Production design & costumes: Joanna Piestrzyńska,

Editing: Jan Kidawa – Błoński jr.,

Music: Michał Dymny, Piotrek Żyła,

Sound: Krzysztof Ridan,

Production: Anna Zajączkowska Afilm